An Gramadóir do LibreOffice

Ní hamháin go bhfuil litreoir leictreonach saor in aisce do LibreOffice, ach tá áis fleiscínithe ann dó chomh maith, mar aon le teasáras.

Ach, go dtí seo, bhí rud amháin in easnamh, rud mór, .i. gramadóir don Ghaeilge. Tá a leithéid ar fáil do Microsoft Word, mar áis ón gcuideachta Cruinneog, ar chostas, agus é bunaithe ar an obair cheannródaíochta atá déanta ag an Ollamh Kevin Scannell, as Ollscoil St Louis, Missouri.

Dúrud, a dhéanann cúram de na suímh scriobh.ie agus nascanna.com, le cúnamh ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta tar éis saothar an Ollaimh Scannell a chur in oiriúint do LibreOffice, agus é a chur ar fáil don bpobal i gcoitinne, mar aon leis na scoileanna. Is é an t-innealtóir bogearraí agus saineolaí Java, Ciarán Campbell ó Dhún na nGall, a rinne an togra seo a réaladh.

Sa sampla seo, aithníonn An Gramadóir nach bhfuil “den méarchlár” cruinn... Ní aithníonn sé drochscríbhneoireacht, áfach!

An Chaoi a Oibríonn Gramadóirí

Is é a dhéanann gramadóir ná téacs a scrúdú agus a chur i gcomparáid le téacsanna ar eol dó a bheith cruinn, agus eisceachtaí nó “tarluithe” eile nach n-aithníonn sé a aibhsiú. Ní ag tomhas dílseacht do rialacha gramadaí a bhíonn siad.

Uaireanta déanann an gramadóir atá faoi chaibidil againne moladh a chur chun cinn mar cheartúchán, agus uaireanta eile ní dhéanann (cé go n-aibhsíonn sé rud atá cearr). Uaireanta eile ní bhíonn an an moladh ceart, ach de ghnáth aimsíonn sé fadhb éigin, agus is leor sin. Braitheann sé ar an úsáideoir leas ceart a bhaint as.

Ar ndóigh, is fearr na torthaí uaidh nuair a bhíonn an téacs go ginearálta cruinn; is soiléire go mór botún a bheith ann nuair nach bhfuil cearr ach é, faoi mar atá an fhadhb sa phictiúr thíos, léiriú ar bhunbhrí an fhocail.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal