Cúrsaí Gramadaí Ar-líne

Tá cúrsa gramadaí ar-líne ag Gaelchultúr, ar fáil anseo ag Gramadach gan Stró!.

Tá an cúrsa dírithe ar dhaoine a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge labhartha cheana féin ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí agus cur lena saibhreas sa teanga.

Tá cleachtaí idirghníomhacha mar chuid lárnach den chúrsa agus cuirtear aiseolas ar fáil don úsáideoir ar an toirt. Is féidir aonad samplach den chúrsa sin a dhéanamh saor in aisce anseo. Is féidir clárú don chúrsa iomlán anseo.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal