An Treoir Stíle Idirinstidiúideach (AE)

Is teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh í an Ghaeilge. Scríobhtar cáipéisí oifigiúil inti, agus dála gnás na Mór-Roinne, tugtar faoina leithéid seo ar bhonn an-ghairmiúil. Tá caighdeáin leagtha síos ag an Aontas maidir le stíl scríbhneoireachta, agus tá siad ar fáil go poiblí.

Treoir Stíle

Treoir Stíle an AE

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal