Aistear - Áiseanna d’Aistritheoirí agus Eagarthóirí

Is minic a shníonn Béarlachas nó drochGhaeilge de shaghas éigin eile isteach i dtéacs nuascríofa Gaeilge, idir théacsanna nua agus aistriúcháin. Uaireanta tarlaíonn sé i ngan fhios.

Tá suíomh nua ann anois www.aistear.ie a dhéanann anailís fhóiréinseach ar na drochnósanna is coitianta, agus a mholann leigheas orthu. Tá sé dírithe ar aistritheoirí, eagarthóirí, agus ar éinne eile a scríobhann go rialta.

Tóg an sampla seo: “dár liom” nó “dar liom“? Is minic daoine ag scríobh an chéad leagain, atá míchruinn. Tá cur síos beacht air seo anseo, faoin mhír “DAR VS DÁR”.

Féach an méid a deirtear maidir le “ná”. Agus an raibh a fhios agat go raibh gá le fleiscín i Nua-Eabhrac? D’fhéadfaí an lá ar fad a chaitheamh ag déanamh mionscrúdú ar na samplaí.

Tá neart ábhar eile ar an suíomh, seachas anailís ar fhocail. Tá ceachtanna ann, mar aon le treoracha do aistritheoirí agus iad i mbun a gceirde.

Seo dáiríre, dar linne, an leathanach is tábhachtaí: Clár na bhFocal. Is anseo ar gá duit tosú má tá focal ar leith idir chaibidil agat.

Dar linn, freisin, d’fhéadfaí feabhas a chur ar an suíomh trí Chlár na bhFocal a chur ar an leathanach baile, agus sampla fánach, a d’athródh gach lá, a chur ann, ar an nós céanna atá ag www.focal.ie. (Mar sin féin, tá nasc ann faoin bpictiúr “Cruinneas”.) Cinnte, is spéis le daoine an cúlra, agus na ceachtanna, ach don té a bheadh á úsáid ar chuairt fhánach, dála fhoclóra, b’fhearr go mór go mbeadh teacht éasca ar an mbuneolas. Freisin, dá n-athródh an sampla ar an leathanach baile gach lá, d’fhéadfadh sé a bheith ina nós ag cuairteoir stracfhéachaint rialta laethúil a thabhairt ar an suíomh, mar ábhar spéise agus féinoiliúna, murab ionann agus nuair a bheadh focal nó nath ar leith á fhiosrú, ó am go ham.

Is suíomh an-mhaith é seo, agus táimid cinnte go n-ardóidh sé caighdeán ginearálta na scríbhneoireachta.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal