Foclóirí Oscailte (Comhoibritheacha)

Tá roinnt foclóirí ann atá ag braith ar ionchur ón bpobal, murab ionann agus ó dhreamanna gairmiúla i réimse na teangeolaíochta.

Is tograí deonacha iad seo, mar sin cuirtear fáilte roimh chúnamh. Sampla díobh ná:

>> An Vicífhoclóir

togra uaillmhianach domhanda ann, ina bhfuil sé mar aidhm ag an bpobal ar-líne gach focal i ngach teanga ar domhan a mhíniú as Gaeilge.

Is togra fadtéarmach é, agus is féidir teacht air anseo:

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal