Microsoft Office Word - Próiseálaí Focal i nGaeilge

Tá an próiseálaí focal Word ar fáil i nGaeilge. Tá an t-aistriúchán Gaeilge air maith.

An Comhéadan a Athrú go Gaeilge

Ní féidir an leagan Gaeilge de Microsoft Office a cheannach go díreach. Caithfear é a cheannach i dtús báire i dteanga eile, an Béarla mar shampla, agus ansin é a thiontú go Gaeilge. Tá sé an-éasca é seo a dhéanamh.

Chun an leagan Gaeilge a chur i bhfeidhm ar an ríomhaire, ní mór dul go dtí na naisc seo a leanas agus na treoracha a leanúint chun an LIP (Language Interface Pack) don Ghaeilge a íosluchtú (Bíonn LIP ann do gach teanga éagsúil):

> Microsoft Office 2003

> Microsoft Office 2007

> Microsoft Office 2010

Má dhéantar é seo a chur i bhfeidhm, athrófar Teanga an Chomhéadain agus Teanga na Scríbhneoireachta (féach thíos) go Gaeilge.

Nuair atá an LIP do theanga nua suiteáilte agat, is féidir leat athrú siar aniar ó theanga go teanga éasca go leor.

... agus dála an scéil, litreoirí leictreonacha

Mar a luaitear in áit eile ar an suíomh seo, tá litreoir leictreonach ar fáil do Word 2003.

Freisin, tá an sárlitreoir tráchtála Gaelspell, a luaitear níos faide ar aghaidh ar an suíomh seo, ar fáil do gach leagan de Word, ó Chruinneog.

Teangacha agus Microsoft Word

dhá chomhthéacs ann do theangacha i MS Word: Teanga an Chomhéadain agus Teanga na Scríbhneoireachta, agus tá sé tábhachtach gan iad a mheascadh le chéile:

> An Comhéadan (An “Teanga Taispeána”) a Mhalartú ó Theanga go Teanga

Nuair a shuiteálann tú an comhéadan Gaeilge, bíonn Microsoft Office i nGaeilge nuair a atosaítear é. Ach is féidir athrú siar aniar go teangacha eile go héasca gan aon nuashonrú a dhéanamh.

Nuair a athraítear an teanga taispeána (faoi mar a ghlaonn Microsoft ar theanga an chomhéadain), athraíonn sí ar gach clár de chuid Office.

Chun an teanga taispeána a athrú, roghnaigh an deilbhín beag Office sa chúinne ar clé ar barr, agus ansin, an cnaipe Roghanna Word, mar a léirítear thíos:

Muna bhfuil Móréileamh roghnaithe cheana féin sa cholún ar clé, roghnaigh é. Ansin, roghnaigh Socruithe Teanga.

Agus, ar deireadh, roghnaigh an cluaisín Teanga Taispeána (a bhíonn réamhshocraithe de ghnáth). Roghnaigh an teanga chuí.

> Teanga na Scríbhneoireachta (nó na hEagarthóireachta)

Nuair nuair a shuiteáiltear an leagan Gaeilge de Office (sé sin an Ghaeilge mar theanga taispeána), socraítear an Ghaeilge mar theanga scríbhneoireachta freisin, nó teanga na heagarthóireachta mar a ghlaonn Microsoft uirthi. An rud céanna le Word as Béarla: sa chás sin is é an Béarla an teanga réamhroghnaithe.

Is féidir comhéadan Gearmáinise a úsáid agus Spáinnis á scríobh, nó comhéadan Fraincise le hIodáilis. Ní hionann an teanga taispeána agus teanga na heagarthóireachta, agus tá sé tábhachtach an t-idirdhealú seo a thuiscint.

Tá sé éasca, áfach, teanga na heagarthóireachta a athrú ó theanga go teanga. Tá gach céim mar an gcéanna leis an bpróiseas thuas i gcás na teanga taispeána, ach amháin ag an deireadh:

  • Brúigh deilbhín cruinn Mhicrosoft ag barr an leathanaigh ar an taobh clé (faoi mar a léirítear thuas, cheana féin).
  • Ag bun an roghchláir sin, brúigh Roghanna Word.
  • Osclófar fuinneog nua. Brúigh an cnaipe Socruithe Teanga.
  • Osclófar fuinneog nua eile ar mhullach na fuinneoige roimhe.

Ach ansin:

  • Roghnaigh an dara chluaisín: Teangacha Eagarthóireachta (Féach thíos)
  • I lár na fuinneoige feicfear An phríomhtheanga eagarthóireachta. Roghnaigh pé teanga is mian leat sa roghchlár ar dheis. Ansin brúigh OK.

An éifeacht a bhíonn ag an athrú seo ná an liosta Uathcheartaithe, mar shampla, mar aon le roinnt rudaí eile, a athrú go rud éigin a oireann don teanga nua. Imíonn an “I Mallaithe”, mar shampla, nuair a athraítear ón mBéarla go dtí an Ghaeilge. Is fiú go mór an t-athrú seo a dhéanamh nuair atá teanga nua á scríobh.

Nóta: Is táirge tráchtála é Microsoft Word, mar sin is gá íoc as.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal