Leabhar: Cruinnscríobh na Gaeilge

Go dtí gur tháinig aistear.ie ar an bhfód, ní raibh aon suíomh idirlín ann a phléigh deascríobh, nó “cruinnscríobh” na Gaeilge.

Cé go bhfuil aistear.ie ann anois, ní miste leabhar den scoth a phléann an cheist seo a lua, leabhar atá curtha le chéile ag Ciarán Mac Murchaidh, léachtóir le Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath.

Cois Life an foilsitheoir, agus seo nasc chun teacht air:

Cruinnscríobh na Gaeilge - Cois Life

Soláthraítear CD-ROM den ábhar leis an leabhar chomh maith.

Dar le Cois Life:

An tríú heagrán den saothar ardéilimh seo. Dearadh don aois nua air. Áis riachtanach do lucht foghlama agus do lucht teagaisc. Mionleasuithe déanta ar an ábhar, agus dearadh nua tarraingteach agus éasca a úsáid. Bhí an-ráchairt ar an dá eagrán tosaigh. Gearrchúrsa praiticiúil i ngramadach agus i gcruinnscríobh na Gaeilge atá anseo, dírithe go príomha ar an bhfochéimí Gaeilge. Tá roinnt mhaith cleachtaí ann le cuidiú leis an bhfoghlaimeoir dul i dtaithí ar phríomhstruchtúir agus ar phríomhréimsí gramadaí na Gaeilge. An leagan leictreonach den téacs ar CD-ROM mar áis don úsáideoir.

Bítear ag athnuachan an leabhair seo go rialta.

Tá an-deacháil ar an leabhar seo, agus é molta go mór. Is féidir é a cheannach ó dhíoltóirí leabhar, nó ón suíomh www.litriocht.com.

Cruinnscríobh ó www.litriocht.com

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal