Cruinneas

Tá neart áiseanna ann anois a chuidíonn le daoine an Ghaeilge a scríobh go cruinn. Mar shampla, tá litreoirí leictreonacha ann, agus le déanaí tháinig an chéad ghramadóir leictreonach amach ar an margadh. Freisin, tá áis nua ann a dhéanann anailís agus cur síos ar na botúin is mó i scríobh na teanga.

Thairis sin, tá suímh idirlín ann freisin ina bhfuil eolas ar fáil de gach cineál. Tá foclóirí ann a bhfuil eolas gramadaí iontu chomh maith (mar shampla réimniú na mbriathar), agus fiú suímh ann a phléann ceisteanna áirithe teicniúla, ar nós cathain ba chóir séimhiú a chur i bhfeidhm ar fhocal. Is dócha go bhfuil neart eile ann nach n-áirítear anseo, mar sin níl sa liosta seo ach tús.

Sa roinn seo, mar sin, déantar cur síos ar na huirlisí cruinnscríbhneoireachta, sé sin litreoirí agus gramadóirí, mar aon le bealaí leis an idirlíon a úsáid le ceisteanna áirithe gramadaí a fhreagairt.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal