Foclóirí Eile

Tá roinnt daoine aonair tar éis éachtaí dá gcuid féin a dhéanamh maidir le háiseanna foclóireachta a chur ar fáil.

English-Irish Dictionary

Luaitear ceann amháin ach go háirithe anseo. Féachtar an suíomh:

www.englishirishdictionary.com

Ar an láithreán seo, nuair a dhéantar focal a chuardach, liostáiltear aistriúchán air, mar aon le sraith fada (de ghnáth) de abairtí ina bhfuil an focal áirithe sin á úsáid, i dteannta aistriúcháin ar na habairtíní céanna. Tá an suíomh seo néata, agus iontach úsáideach. Ní luaitear cé atá laistiar de.

Téarmaíocht an Aontais Eorpaigh

Tá aistriúcháin go dtí iliomad teangacha ar fáil ar théarmaíocht a bhaineann leis an Aontas Eorpach le fáil ar an suíomh seo a leanas:

Cuirfear leis an liosta seo le himeacht aimsire.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal