Gramadóirí Leictreonacha

gramadóir leictreonach ann anois don Ghaeilge. Buíochas le Dia, arsa tusa. Is é is gramadóir leictreonach ann, ar ndóigh, ná clár ríomhaireachta a dhéanann scrúdú ar théacs, agus a aimsíonn botúin ghramadaí, murab ionann agus botúin litrithe nó réasúnaithe.

Gramadóirí i Microsoft Word agus LibreOffice Writer

Tá gramadóir do Mhicrosoft Word ar fáil. Anois is ainm dó. Oibríonn sé laistigh de Mhicrosoft Word. Tá ceann eile ann freisin. Ceart is ainm dó. Oibríonn sé lasmuigh de Mhicrosoft Word agus LibreOffice Writer.

Ceartaíonn siad litriú agus dearbhálann siad gramadach.

Anois

Is é an chuideachta ríomhchláir Cruinneog (www.cruinneog.com) a chruthaigh Anois. Faigh ón suíomh é nó faigh ar CD é. Is do Mhicrosoft Word amháin é.

Feidhmíonn Anois laistigh de Mhicrosoft Word 2007 agus 2010. Déanann sé an litriú agus an gramadach a dhearbháil. Mar aon leis sin tá teasáras (foclóir comhchiallach) mar chuid de le gur féidir focail chosúla a aimsiú go tapa.

Tá neart roghanna ann. I measc na roghanna tá:

  • rogha chun an téacs ar fad nó cuid de a scrúdú
  • an rogha rialacha a bhaineann le canúint Uladh a chur i bhfeidhm
  • an rogha gramadóir Mhicrosoft Word a mhúchadh
  • an rogha chun an comhéadan a bheith i nGaeilge nó i mBéarla.

Nuair atá an téacs á scrúdú, tugtar rogha chun focal a athrú nó chun neamhaird a dhéanamh do na moltaí.

Is áis fhearastúil é do dhaoine a bhíonn ag clóscríobh i nGaeilge a fheabhsóidh clóscríbhneoireacht i nGaeilge.

AIRE: Ní mór gramadach na Gaeilge bheith ar eolas ag an scríbhneoir mar ní bhíonn gach moladh ó Anois ceart. Níor chóir don scríbhneoir glacadh le gach moladh. B’fhiú don scríbhneoir cinneadh a dhéanamh iad féin faoi cad atá ceart. Breathnaigh ar an gCaighdeán Oifigiúil nó ar Ghraiméir Gaeilge na mBráithre Críostaí má tá aon amhras faoin ngramadach.

Ceart

Níl Microsoft Office agat? Bain feidhm as Ceart.

Dar le Cruinneog:

Is pacáiste bogearraí saorsheasaimh, cumhachtach é Ceart a chabhraíonn le daoine gramadach agus litriú na Gaeilge a cheartú. Tá an tseiceáil chuimsitheach ghramadaí seo (ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail, mar shampla) dírithe go príomha ar an líon mór aistritheoirí a bhíonn ag plé leis an nGaeilge. Is áis shofaisticiúil é an pacáiste chomh maith do mhic léinn, d’fhoghlaimeoirí, agus do lucht gairme.

Cuireann na gnéithe gramadaí agus litrithe le leibhéal na táirgíochta trí fhocail agus fhrásaí a mbeadh amhras fúthu a aibhsiú go tapa. Aithníonn an t-inneall gramadaí sleachta a bhfuil an chuma orthu go bhfuil botúin iontu agus cuireann sraith fuinneog eolais é sin ar shúile an úsáideora. Déantar na frásaí agus na focail a bhfuil amhras fúthu a aibhsiú agus baintear feidhm as teachtaireacht ghairid chun cur síos achomair a dhéanamh ar an bhfadhb.

Déanann Ceart seiceáil chuimsitheach ghramadaí ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail mar aon le cuid mhaith rialacha níos casta freisin. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon ghramadóir foirfe - tá teangacha an duine i bhfad róchasta chun gur féidir le ríomhairí an lae inniu iad a thuiscint ina iomláine, agus ba chóir na profaí ar aon téacs tábhachtach a léamh go cúramach fiú tar éis dóibh dul tríd Ceart.

Murab ionann agus an gramadóir Béarla i Word, mar shampla, ní oibríonn Ceart laistigh de Word ná a leithéid. Is feidhmchlár ann féin é, a oibríonn go neamhspleách ar chláir eile.

Tá sé an-éasca le cur i mbun oibre. Cé go n-oibríonn sé go neamhspleách ar Word agus Writer, de ghnáth bheadh clár dá leithéid ar oscailt ag an am gcéanna, mar is gá téacs a ghreamú isteach sa bhosca oibre lena phróiseáil, agus baintear an téacs seo, de ghnáth, as doiciméid éigin eile in aice láimhe. (Is féidir téacs a scríobh go díreach isteach ann freisin, ach ní mar sin a úsáidfí de ghnáth é.) Ansin, is gá an cnaipe Seiceáil a roghnú. Tar éis tamaill aibhsítear aon bhotúin a aimsítear. Tá an clár an-mhaith, agus is fiú go mór an praghas a ghearrtar air. (Tá sé níos saoire má dhéantar é a íosluchtú murab ionann agus cóip chruaCD-ROM – a ordú).

Tógann an clár roinnt mhaith ama agus é ag creimeadh leis ar na habairtí. An chúis atá leis seo ná é go bhfuil sé ag cur an-chuid rialacha i bhfeidhm ar an téacs.

Deir Cruinneog go bhfuil an clár dírithe ar dhaoine a bhíonn ag scríobh go gairmiúil, aistritheoirí, mar shampla, ach ní fheicimidne aon chúis nach mbainfeadh an gnáthchréatúr leas as. Is iontach an áis í seo, agus an-réasúnta ar an bpraghas atá á ghearradh. Tá an-chuid oibre ann laistiar den táirge seo, i bhfad níos mó ná mar a bheadh i litreoir, mar shampla, agus ní beag an togra é sin ach oiread.

Leagan Ar-líne (saor ó chostas)

Tá leagan den ghramadóir ar fáil ar-líne, ag an seoladh seo a leanas:

Ní gá ach an téacs a ghreamú isteach sa bhosca cuí, agus an cnaipe a bhrú.

Tá an bosca teoranta ag 1024 carachtar, thart ar 150 focal is dócha, agus an toradh a bhíonn ar an oibriúchán ná na botúin a aimsítear a aibhsiú.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal