Gramadóirí Leictreonacha

gramadóir leictreonach ann anois don Ghaeilge. Buíochas le Dia, arsa tusa. Is é is gramadóir leictreonach ann, ar ndóigh, ná clár ríomhaireachta a dhéanann scrúdú ar théacs, agus a aimsíonn botúin ghramadaí, murab ionann agus botúin litrithe nó réasúnaithe.

Gramadóirí i Microsoft Word agus LibreOffice Writer

Tá feidhmchláir a fheidhmíonn laistigh de Mhicrosoft Word ar fáil darbh ainm Anois a bunaíodh ar an bhfeidhmchlár Ceart. Ceartaíonn an dá fheidhmchlár an litriú agus dearbhaíonn siad an gramadach.

Gramadóir i gcomhair LibreOffice: Ós rud é go bhfuil LibreOffice Writer bunaithe ar fhoinse oscailte, agus ós rud é go bhfuil an gramadóir féin ann (saothar eile ag Kevin P. Scannell, dála an scéil) is tionscadal indéanta é an gramadóir a chur i mbun oibre laistigh de Writer. Táimid ag súil go dtarlóidh sé seo amach anseo, mar is iontach an áis a bheadh ann. Tá an chuma air go dtarlóidh sé.

Ní fios an bhfuil sé i gceist ag Microsoft gramadóir dá gcuid féin a chur ar fáil.

Anois

D’fhorbair cuideachta ríomhchláir darbh ainm Cruinneog (www.cruinneog.com) táirge ar a nglaonn siad Anois. Is féidir é a íosluchtú nó a fháil ar CD agus é a shuiteáil ar do ríomhaire. Feidhmíonn sé laistigh de Mhicrosoft Word amháin.

Feidhmíonn Anois laistigh de Mhicrosoft Word 2007 agus 2010. Déanann sé an litriú agus an gramadach a dhearbháil. Mar aon leis sin tá teasáras (foclóir comhchiallach) mar chuid de le gur féidir focail chosúla a aimsiú go pras.

Tá roghanna ann chun é a chur in oiriúint faoi mar is mian leis an té a bhaineann feidhm as. I measc na roghanna tá:

  • rogha chun an téacs ar fad nó cuid de a scrúdú
  • an rogha rialacha a bhaineann le canúint Uladh a chur i bhfeidhm
  • an rogha gramadóir Mhicrosoft Word a mhúchadh
  • an rogha chun an comhéadan a bheith i nGaeilge nó i mBéarla.

Nuair atá an téacs á scrúdú, tugtar rogha chun focal a athrú nó chun neamhaird a dhéanamh do na moltaí.

Is áis fhearastúil é do dhaoine a bhíonn ag clóscríobh i nGaeilge a fheabhsóidh clóscríbhneoireacht i nGaeilge.

AIRE: Ní mór gramadach na Gaeilge bheith ar eolas ag an scríbhneoir mar ní bhíonn gach moladh ó Anois ceart. Níor chóir don scríbhneoir glacadh le gach moladh. B’fhiú don scríbhneoir cinneadh a dhéanamh iad féin faoi cad atá ceart. Breathnaigh ar an gCaighdeán Oifigiúil nó ar Ghraiméir Gaeilge na mBráithre Críostaí má tá aon amhras faoin ngramadach.

Ceart

Mura bhfuil Microsoft Office agat (agus ní ga go mbeadh - tá LibreOffice díreach chomh maith leis), is féidir do litriú agus do ghramadach a dhearbháil sa bhfeidhmchlár darbh ainm Ceart.

Dar le Cruinneog:

Is pacáiste bogearraí saorsheasaimh, cumhachtach é Ceart a chabhraíonn le daoine gramadach agus litriú na Gaeilge a cheartú. Tá an tseiceáil chuimsitheach ghramadaí seo (ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail, mar shampla) dírithe go príomha ar an líon mór aistritheoirí a bhíonn ag plé leis an nGaeilge. Is áis shofaisticiúil é an pacáiste chomh maith do mhic léinn, d’fhoghlaimeoirí, agus do lucht gairme.

Cuireann na gnéithe gramadaí agus litrithe le leibhéal na táirgiúlachta trí fhocail agus nathanna a mbeadh amhras fúthu a aibhsiú go tapa. Aithníonn an t-inneall gramadaí sleachta a bhfuil an chuma orthu go bhfuil botúin iontu agus cuireann sraith fuinneog eolais é sin ar shúile an úsáideora. Déantar na frásaí agus na focail a bhfuil amhras fúthu a aibhsiú agus baintear feidhm as teachtaireacht ghairid chun cur síos achomair a dhéanamh ar an bhfadhb.

Déanann Ceart seiceáil chuimsitheach ghramadaí ar shéimhiú nó ar urú ag tús ainmfhocail mar aon le cuid mhaith rialacha níos casta freisin. Tabhair faoi deara nach bhfuil aon ghramadóir foirfe - tá teangacha an duine i bhfad ró-chasta chun gur féidir le ríomhairí an lae inniu iad a thuiscint ina iomláine, agus ba chóir na profaí ar aon téacs tábhachtach a léamh go cúramach fiú tar éis dóibh dul tríd Ceart.

Murab ionann agus an gramadóir Béarla i Word, mar shampla, ní oibríonn Ceart laistigh de Word ná a leithéid. Is feidhmchlár ann féin é, a oibríonn go neamhspleách ar chláir eile. Tá sé an-éasca le cur i mbun oibre. Cé go n-oibríonn sé go neamhspleách ar Word agus Writer, de ghnáth bheadh clár dá leithéid ar oscailt ag an am céanna, mar is gá téacs a ghreamú isteach sa bhosca oibre lena scrúdú, agus baintear an téacs seo, de ghnáth, as doiciméid éigin eile in aice láimhe. (Is féidir téacs a scríobh go díreach isteach ann freisin, ach ní mar sin a úsáidfí de ghnáth é.) Ansin, is gá an cnaipe Seiceáil a roghnú. Tar éis tamaill aibhsítear aon bhotúin a aimsítear. Tá an clár an-mhaith, agus is fiú go mór an luach a ghearrtar air. (Tá sé níos saoire má dhéantar é a íosluchtú murab ionann agus cóip chrua – CD-ROM – a ordú).

Tógann an clár roinnt mhaith ama agus é ag creimeadh leis ar na habairtí. An chúis atá leis seo ná é go bhfuil sé ag cur an-chuid rialacha i bhfeidhm ar an téacs.

Deir Cruinneog go bhfuil an clár dírithe ar dhaoine a bhíonn ag scríobh go gairmiúil, aistritheoirí, mar shampla, ach ní fheicimidne aon chúis nach mbainfeadh an gnáthchréatúr leas as. Is iontach an áis í seo, agus an-réasúnta ar an bpraghas atá á ghearradh. Tá an-chuid oibre ann laistiar den táirge seo, i bhfad níos mó ná mar a bheadh i litreoir, mar shampla, agus ní beag an togra é sin ach oiread.

Leagan Ar-líne (saor ó chostas)

Tá leagan den ghramadóir ar fáil ar-líne, ag an seoladh seo a leanas:

Ní gá ach an téacs a ghreamú isteach sa bhosca cuí, agus an cnaipe a bhrú.

Tá an bosca teoranta ag 1024 carachtar, thart ar 150 focal is dócha, agus an toradh a bhíonn ar an oibriúchán ná na botúin a aimsítear a aibhsiú.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal