Gaeilge Bheo: SANAS

Is é atá sa suíomh idirlín seo ná bailiúchán de na focail atá imithe amú, nó “caillte”, sa Ghaeilge ach a bhíodh againn sa Ghaoidhilge. Tá thart ar 10,000 focal ann faoi láthair agus is féidir cuardach a dhéanamh trí Ghaoidhilge, trí Ghaeilge nó trí Bhéarla. Seachas an trí theanga sin, tá Gammon agus Ullans san áireamh freisin cé nach bhfuil ach thart ar 1,500 focal sna liostaí áirithe sin.

Cuireadh SANAS (an Ghaoidhilge ar “Leasachán") mar ainm air toisc nach foclóir é ó cheart. Is liosta focal inchuardaithe é a mbeadh suim ar leith ag an bpobal ann, ach go háirithe:

  • Scríbhneoirí: tá neart focal deasa anseo a d’fhéadfadh údar a “uchtú” agus beatha nua a thabhairt dóibh
  • Lucht logainmneacha: dóibh siúd ar spéis leo logainmneacha tá roinnt mhaith focal a d’fhéadfadh bheith cabhrach: mar shampla lamhraigh an focal ar inbhear le tóchar sa trá agus dromchromchoille an Ghaoidhilge ar Bhaile Átha Cliath...

Agus, má tá aistriúchán ag teastáil ó éinne, tá nasc go dtí na foclóirí móra san aon áit amháin, agus é eagraithe sa chaoi is nach gá an focal atá faoi chaibidil a athscríobh.

Tá roinnt tograí spéisiúla eile ar an suíomh céanna.

Is é Feargal Jennings atá laistiar den togra áirithe seo.

LibreOffice - The Choice for Irish

An Foclóir Beag (Dictionary)

Potafocal