Clófhoirne Dúchasacha

Bhí an t-am ann go scríobhtaí gach iris agus leabhar Gaeilge i gceann de na clófhoirne dúchasacha, sé sin, sa chló Gaelach. Ach, mar thoradh ar an riachtanas a bhíodh ann fearais agus giuirléidí ar leith a choinneáil “úr” don Ghaeilge nuair a d’fhéadfaí an cló Rómhánach a bhítí á úsáid don Bhéarla a úsáid ina n-áit, casadh ar an gcló Rómhánach do bheagnach gach téacs Gaeilge thart ar lár na haoise seo caite. B’shin mar a bhí.

Inniu, agus teicneolaíocht na clóscríbhneoireachta agus an chlóbhuailte athraithe as cuimse, níl an fhadhb chéanna ann a thuilleadh. Déantar gach rud a ullmhú go digiteach ar an ríomhaire, agus is cuma cén chruth atá ar an ábhar clóbhuailte. Thairis sin, tá neart de na clófhoirne dúchasacha Gaelacha curtha in oiriúint anois don ríomhaire, agus tá sé éasca iad a shuiteáil agus a úsáid. Is féidir na consain bhuailte a chur i gcló freisin, cé nach ann don eochair ar an méarchlár.

An fhadhb atá againn inniu, is dócha, ná easpa cleachtaidh ar na clófhoirne áirithe sin a léamh, ach ní gá go mbeadh sé amhlaidh. Caith tamaillín gairid leis na clófhoirne nua néata seo, agus rachaidh tú i dtaithí orthu gan mhoill.

Baineann na Gearmánaigh leas as an ß, na Spáinnigh leas as an ñ, agus na Danmhargaigh leas as an ø, mar sin tuige nach mbainfeadh na hÉireannaigh leas an c buailte?

Idir an dá linn

Má thaitníonn an cló Gaelach leat, féach an suíomh seo:

Má chuireann tú URL (ar nós www.scriobh.ie) isteach sa bhosca a luaitear, taispéanfar an suíomh sa chló Gaelach. Consain bhuailte san áireamh! Chun go n-oibreodh sé seo, ní mór duit an chlófhoireann Bunchló leis an gcuideachta Gaelchló a bheith suiteáilte ar do ríomhaire agat roimh ré.

Ar aghaidh

Sa chuid eile den roinn seo, tabharfar spléachadh ar roinnt de na féidearthachtaí atá ann maidir leis an gcló Gaelach a úsáid ar do ríomhaire féin.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.