Teasáras

Go minic, bíonn focal ar eolas ag scríbhneoir, ach ní hé an focal “ceart” é. Bíonn a fhios ag an scríbhneoir go bhfuil focal ann atá níos oiriúnaí, ach ní bhíonn an focal sin ar bharr a ghoib aige. Ní fiú foclóir sa chás seo, áfach. Ach, trí leas a bhaint as teasáras, is féidir leis teacht ar fhocal nó ar théarma atá cosúil, nó “bainteach”, leis an gceann atá ar eolas, agus sa chaoi sin teacht ar an bhfocal atá ag teastáil, nó b’fhéidir ar fhocal atá níos oiriúnaí fós. Tá an-dúil ag na Meiriceánaigh sna teasárais, agus tá siad iontach úsáideach.

Kevin Scannell tar éis líonra séiméantach don Ghaeilge, atá an-chosúil le teasáras (ach níos fearr fós ná é) a chur le chéile, bunaithe ar fhoclóir Uí Dhónaill agus ar fhoinsí eile. Tá eolas ar fáil ar an suíomh seo a leanas:

Ar an leathanach seo, dírítear aird an chuairteora ar chomhad mór ina bhfuil na téarmaí ar fad sa líonra liostáilte go han-néata ar fad (Fainic: 50Meg).

Is é an bunachar céanna seo a úsáidtear ar an suíomh iontach úsáideach eile potafocal.com.

Teasáras i LibreOffice Writer / OpenOffice.org Writer

Tá teasáras ar fáil freisin laistigh de LibreOffice Writer / OpenOffice.org Writer, bunaithe ar an mbunachar céanna. Tá sé iontach éasca teacht air.

Glacaimid leis go bhfuil an pacáiste Gaeilge suite ar an ríomhaire, mar a mhínítear anseo.

Laistigh de Writer: Chun focal a scrúdú sa teasáras, ní mór ar dtús an focal a roghnú sa téacs (leis an luchóg), agus ansin:

  • Uirlisí a roghnú ón Roghchlár ag barr an leathanaigh
  • Teanga a roghnú
  • Teasáras a roghnú

Más amhlaidh gur leanadh na céimeanna cuí, feicfear fuinneoigín nua faoi mar atá sa phictiúr thíos.

Nóta: Níl teasáras Gaeilge ar fáil i Microsoft Word.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.