potafocal.com

Déanadh athchóiriú ar an suíomh potafocal.com le déanaí, agus tá cuma iontach air. Is láithreán é a dhear an t-ailtire eolais Michal Boleslav Mechura, agus tá an-chuid ann don té atá ag scríobh i nGaeilge. Is féidir tóraíocht focail a chur i gcrích go tapa leis an suíomh seo.

Is é atá i potafocal.com ná bailiúchán foclóirí agus gluaiseanna Gaeilge. Tá nascanna ann idir an suíomh potafocal.com agus suíomhanna foclóireachta (cuid acu a luaitear ar an suíomh seo) mar aon le bunachair sonraí Gaeilge. Is féidir an leagan Gaeilge nó Béarla de fhocal a lorg, agus is féidir an focal a fheiceáil á úsáid trí na samplaí ar fad a tugtar.

teasáras ann freisin, bunaithe ar an mbunachar a luaitear anseo, rud atá iontach úsáideach. Tugtar freisin tuairim ar cé chomh coitianta agus atá an focal áirithe sin sa teanga, rud atá spéisiúil.

Tá an suíomh seo an-úsáideach nuair atá téacs éigin á scríobh agus ag an scríbhneoir focal a aimsiú. Ós rud é ndéantar an t-eolas a lorg ó roinnt fhoinsí éagsúla, is féidir a rá gur tapúla i bhfad an tóraíocht nuair a bhaintear leas as an suíomh seo.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.