Aistriú

Tá neart áiseanna ríomhaireachta agus idirlín ann anois atá bainteach le cúrsaí aistrithe. Tá roinnt acu nua agus roinnt eile acu cuíosach ársa ach iad curtha ar fáil le déanaí den chéad uair. Sa roinn seo déantar cur síos ar na háiseanna seo.

áis téarmaíochta ar-líne ann, áis a dhéanann cúram de chúrsaí logainmneacha, mar aon le rogha mhaith foclóirí ar-líne. Tá leagan de fhoclóir Uí Dhónaill ann freisin, ach i bhfoirm fheidhmchláir (sé sin, ní sé ar-líne). Agus tá leagan de fhoclóir Uí Dhuinnín ann freisin.

Le déanaí cuireadh an Ghaeilge ar liosta na dteangacha ar féidir a aistriú, ar bhealach éigin, go huathoibríoch.

seirbhís ghutháin ann freisin, agus í dírithe ar aistritheoirí.

Tá roinnt rudaí fós in easnamh, ach tá súil againn go gcuirfear faoinár mbráid iad sar i bhfad.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.