Cruinneas

Tá neart áiseanna ann anois a chuidíonn le daoine an Ghaeilge a scríobh go cruinn. Mar shampla, tá litreoirí leictreonacha ann, agus le déanaí tháinig an chéad ghramadóir leictreonach amach ar an margadh. Freisin, tá áis nua ann a dhéanann anailís agus cur síos ar na botúin is mó i scríobh na teanga.

Thairis sin, tá suímh idirlín ann freisin ina bhfuil eolas ar fáil de gach cineál. Tá foclóirí ann a bhfuil eolas gramadaí iontu chomh maith (mar shampla réimniú na mbriathar), agus fiú suímh ann a phléann ceisteanna áirithe teicniúla, ar nós cathain ba chóir séimhiú a chur i bhfeidhm ar fhocal. Is dócha go bhfuil neart eile ann nach n-áirítear anseo, mar sin níl sa liosta seo ach tús.

Sa roinn seo, mar sin, déantar cur síos ar na huirlisí cruinnscríbhneoireachta, sé sin litreoirí agus gramadóirí, mar aon le bealaí leis an idirlíon a úsáid le ceisteanna áirithe gramadaí a fhreagairt.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.