Líne Chabhrach

Líne Chabhrach á reachtáil ag acmhainn.ie, faoi choimirce Fhoras na Gaeilge. Is seirbhís é seo inar féidir glaoch gutháin a chur chun freagra tapa ar fháil ar cheist aistriúcháin nó téarmaíochta, mar shampla do fhógra atá le crochadh go poiblí. Ní seirbhís ghinearálta aistriúcháin atá ann; tá sé dírithe ar dhaoine gairmiúla a bhfuil freagra sciobtha uathu ar cheist.

Tá a thuilleadh eolais ann ag an nasc seo a leanas:

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.