Foclóirí Eile

Tá roinnt daoine aonair tar éis éachtaí dá gcuid féin a dhéanamh maidir le háiseanna foclóireachta a chur ar fáil.

English-Irish Dictionary

Luaitear ceann amháin ach go háirithe anseo. Féachtar an suíomh:

www.englishirishdictionary.com

Ar an láithreán seo, nuair a dhéantar focal a chuardach, liostáiltear aistriúchán air, mar aon le sraith fada (de ghnáth) de abairtí ina bhfuil an focal áirithe sin á úsáid, i dteannta aistriúcháin ar na habairtíní céanna. Tá an suíomh seo néata, agus iontach úsáideach. Ní luaitear cé atá laistiar de.

Téarmaíocht an Aontais Eorpaigh

Tá aistriúcháin go dtí iliomad teangacha ar fáil ar théarmaíocht a bhaineann leis an Aontas Eorpach le fáil ar an suíomh seo a leanas:

Cuirfear leis an liosta seo le himeacht aimsire.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.