nascanna.com & scriobh.ie

Tá dhá shuíomh le chéile anseo, scriobh.ie agus nascanna.com. Is é atá i scriobh.ie ná cur síos ar na háiseanna ríomhaireachta a bhaineann le Gaeilge, mar shampla foclóirí agus mar sin de. Is é atá i nascanna.com ná eolaire ar na háiseanna ríomhaireachta ginearálta atá ar fáil i nGaeilge, ach nach mbaineann leis an dteanga féin.

Cad é seo go díreach?

neart áiseanna ann anois a chuidíonn le daoine Gaeilge a scríobh, idir litreoirí leictreonacha agus gramadóirí fiú, mar aon le foclóirí, agus neart eile. Tá an-chuid acu seo ar fáil saor in aisce freisin. Ar an suíomh seo, táimid tar éis na háiseanna is fearr ina measc seo a áireamh. Tá súil againn go mbaineann tú leas agus taitneamh as.

Méarchlár don Ghaeilge!

Dúrud ag forbairt mhéarchláir nua oiriúnach don Ghaeilge. Beidh teacht ar na gutaí fada ar chnaipí ar leith, agus beidh sé éasca go leor consain bhuailte a aimsiú freisin.

Lean muid ar Twitter!

Is féidir nascanna ponc com a leanúint ar Twitter! Aimsigh muid ag @nascanna.

Buíochas

Gabhann Dúrud buíochas le Foras na Gaeilge a thug cúnamh fial chun an suíomh seo agus nascanna.com a chur ar bun.

Fáilte

Fáilte romhat chuig an suíomh scriobh.ie, áit a aimsítear eolas cuimsitheach ar na háiseanna ríomhaireachta agus idirlín atá bainteach leis an nGaeilge. Tabhair sracfhéachaint ar an suíomh go bhfeice tú cad atá ar fáil.

Seo roinnt de háiseanna nua:

Gramadóir do LibreOffice

Má bhaineann tú leas as LibreOffice, an sár-áis ríomhaireachta ina n-áirítear an próiseálaí focal Writer, cuirfidh tú fáilte roimh an nuacht seo: tá Gramadóir forbartha dó, agus ar fáil ar bhonn trialach. Féach anseo.

Foclóirí Nua

Áiseanna Foghraíochta

  • Cartlann Doegen, sraith taifead ó chainteoirí dúchais ar fud na hÉireann, ó ~1930.
  • fuaimeanna.ie, suíomh a dhíríonn ar chúrsaí foghraíochta.

Buíochas

Is togra de chuid Dúrud Teoranta an suíomh seo.

Gabhann Dúrud buíochas mór le Foras na Gaeilge, a chuir maoiniú ar fáil chun tús a chur leis an togra.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Molaimid d’aon duine atá ag scríobh as Gaeilge leas a bhaint as LibreOffice. Seo próiseálaí focal atá saor in aisce ina bhfuil litreoir leictreonach agus teasáras freisin. Is féidir PDF a dhéanamh as an téacs freisin ar bhealach iontach éasca.

Is féidir cáipéisí MS Word a léamh le LibreOffice, athruithe a dhéanamh, agus iad a shábháil arís mar cháipéisí MS Word.

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Tá foclóir Gaeilge/Gaeilge ar fáil ar-líne. Ní hamháin go bhfuil míniú ar fhocail i nGaeilge, ach tá gach leagan de bhriathra agus focail eile a athraíonn le fáil ann freisin.

Potafocal

Má tá eolas uait ar fhocal ar bith, ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar an suíomh potafocal.com. Déanann an suíomh seo eolas atá ábhartha maidir leis an bhfocal atá á chuardach a chur ar fáil. Baintear leas as neart foinsí éagsúla, agus bíonn nascanna ann freisin ag áiseanna eile, leithéidí focal.ie. Is fiú go mór leas a bhaint as.

Seo atá a rá agaibh le déanaí
An rud atá i gceist anseo ná méarchlár 100% fíorúil, sé sin gan aon leas á bhaint as aon chnaipe ar an méarchlár crua. Ní féidir dhá chnaipe a bhrú le chéile.
10.10.2014 00:08
Measaimse gur bhfearr [alt-gr] a bhuaileadh le fada a fháil, agus mar an gcéanna le séimhiú a aimsiú, [alt-gr] a bhuaileadh ag an am chéanna leis an bun-litir. Tá lód...
29.09.2014 15:35
Ní mór na treoracha a leanúint. Braitheann sé ar an dteanga ina bhfuil comhéadan do ríomhaire. Más i mBéarla atá sé sin, caithfidh tú "Custom Install" a roghnú.
29.09.2014 12:41
Tá sé i bhfad Éireann níos fearr leis na gutaí ar an méarchlár (an chéad rogha). Tá an dara rogha ciotach agus mall.
05.09.2014 15:43
Is maith liomsa Méarchlár 1, ach deir cara liom gur fearr leis Méarchlár 2. Cé acu is fearr leatsa?
03.09.2014 16:30
An leagan Béarla den fheidhmchlár a fuair mise gach uair a bhain mé triail as é a íoslódáil. Bhain mé triail as é a choigeartú nó modify ón Control Panel chomh maith, agus bíodh gur roghnaigh mé an c ...
27.08.2014 18:53
Níl go bhfios dúinn. Seans go n-oibreoidh an litreoir do Word leis freisin, ach níl a fhios agam. Má bhaineann tú leas as outlook.com (ní Office, anois, ach an...
09.06.2014 12:24